---    K O N F E R E N C J A    " E n e r g i a    Z m i a n "    P R Z E Ł O Ż O N A    ---

Zespół

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Dyrektor ds. edukacji i geoinformacji

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna), a także Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2008 roku. Kieruje działaniami w zakresie edukacji przyrodniczej, środowiskowej i geoinformacyjnej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ekspertów 
Biologia, Ochrona środowiska

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ekspertów 
Geobotanika, Ochrona przyrody

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ekspertów 
Klimat, zrównoważony rozwój

Specjalizuje się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ekspertów 
Smart Sustainable Cities Programme

Ukończył licencjat na filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskał tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kończąc międzywydziałową specjalizację „Eco-innovations in the Urban Regeneration Projects”. Jest również absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie Ochroną Środowiska w Organizacji” na Politechnice Łódzkiej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół projektów karpackich 
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich

Jest lekarzem weterynarii, absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem.  Od 2012 roku związana z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zajmuje się koordynacją działań związanych z realizacją projektu "Karpaty Łączą", którego głównym celem jest ochrona różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół projektów karpackich 
Projekty Karpackie, Edukacja, Ochrona środowiska, Karpaty Łączą

Ukończyła Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym zarządzaniem zasobami przyrody w Karpatach.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ds. relacji zewnętrznych 
Relacje Zewnętrzne, Partnerstwa, CSR

Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Administracji w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2009 roku. Zajmuje się koordynacją kampanii społecznych. Angażuje się w działania komunikacyjne oraz współpracę z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ds. relacji zewnętrznych 
Relacje zewnętrzne, Partnerstwa, CSR

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne i działania komunikacyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół IT & geosolutions 
Kierownik Zespołu IT & Geosolutions

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w kartografii i systemach informacji geograficznej (GIS). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu systemów i aplikacji GIS a także modelowaniu UML (w zakresie schematów aplikacyjnych oraz baz danych przestrzennych).

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół IT & geosolutions 
Geoinformacja 

Ukończyła studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej, specjalizując się w środowiskowych uwarunkowaniach gospodarowania przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2016 roku. Uczestniczy w realizacji projektów geoinformacyjnych związanych z analizą danych przestrzennych w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół IT & geosolutions 
Specjalista ds. aplikacji webowych (Junior Front-End Developer)

Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2013 roku. Przez pierwsze 6 lat realizowała wiele projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji. Jednym z jej zadań było współtworzenie internetowych serwisów tematycznych oraz zarządzanie ich treścią w CMS. Realizując te zadania rozpoczęła swoją przygodę z tematyką Front-endu.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół projektów edukacyjnych 
Edukacja, Geoinformacja

Ukończyła studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na specjalizacji zarządzanie przestrzenią. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2015 roku. Bierze udział w realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na promocję zastosowania systemów informacji geograficznej oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jest również zaangażowana w projekty geoinformacyjne związane z planowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział administracyjno-finansowy 
Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego

Studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Weterynarii. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 2007 roku. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym przebiegiem płatności, funkcjonowaniem rachunków bankowych oraz środków pieniężnych, kontroluje dokumentację finansowo-rozliczeniową . Współpracuje z księgowością, instytucjami finansowymi, bankami. Nadzoruje również działania administracyjne.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Dział administracyjno-finansowy 
Specjalista ds. administracyjnych

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ogrodnictwo oraz podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2013 roku. Zajmuje się sprawami administracyjnymi, przygotowywaniem dokumentów do rozliczeń finansowych projektów oraz prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w biurze.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
 Zespół ds. komunikacji 
Starszy specjalista ds. komunikacji

Jest zaangażowana w działania komunikacyjne o zasięgu społecznym oraz planowanie i budowanie strategii wizerunkowej. Ukończyła: art direction w komunikacji marketingowej (DRMI, Berghs School of Communication w Sztokholmie) i psychologię (USQ, Toowoomba w Australii). Obecnie studiuje klimatologię.

Czytaj więcej »KONTAKT EMAIL @
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020