Naszym zdaniem

Samorządy, które chcą optymalnie gospodarować przestrzenią, powinny posiadać aktualne informacje na temat zasobów, jakimi dysponują. Do pomocy w ich rozpoznaniu warto zaprosić uczniów, podsycając rozwijając w ten sposób ich zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Czytaj więcej »
Edukacja jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony środowiska. O wspólne dobro, jakim są zasoby naturalne, powinien dbać każdy z osobna i wszyscy razem. Jak jednak zainteresować i skutecznie edukować zarówno dorosłych, jak i najmłodszych? Jak robi się to na świecie? Ludziom trzeba dać pole do działania. Czytaj więcej »
Nowoczesne technologie pomagają w ochronie przyrody w Białowieskim Parku Narodowym. Historia obserwacji przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej sięga XIX wieku. Już w tamtym czasie, w trakcie wycieczek do Puszczy, przyrodnicy sporządzali pierwsze notatki o spotkaniach z żubrami i opisywali stanowiska roślin zielnych i gatunków drzew. Czytaj więcej »
Nauka wcale nie jest domeną zarezerwowaną tylko dla naukowców – potwierdzają to sami badacze, korzystając ze wsparcia pasjonatów w ramach licznych projektów nauki obywatelskiej. Czytaj więcej »
Kiedy środowiskowy ślad człowieka przekracza granice wytrzymałości naszej planety, transformacja modelu gospodarczego w kierunku bardziej zrównoważonym wydaje się być jedynym wyjściem i naprawdę pilną potrzebą. Czytaj więcej »
Jakie korzyści czerpiemy z ekosystemów? Czym jest zielona infrastruktura i w jaki sposób jej obecność wpływa na zrównoważony rozwój gminy opowiada dr Monika Szewczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Gospodarka o obiegu zamkniętym, nazywana także gospodarką cyrkularną, to jeden z priorytetowych kierunków transformacji obecnego, linearnego modelu gospodarczego. Czytaj więcej »
Biorąc pod uwagę skalę zmian zachodzących w przyrodzie, 10 lat nie wydaje się wystarczająco długim okresem na poprawę stanu europejskiej różnorodności biologicznej. Czytaj więcej »
Efektywne zarządzanie zasobami wody w skali lokalnej już teraz stanowi dla wielu samorządów wyzwanie, a w przyszłości problem wodny może być jeszcze większy. Dlatego warto zaprosić mieszkańców do pomocy i wykorzystać ich wiedzę. Czytaj więcej »
Według prognoz firmy analitycznej IDC siłą napędową rozwoju branży ICT będą w najbliższej przyszłości między innymi rozwiązania mobilne i przetwarzanie danych w chmurze. Czytaj więcej »
Zaangażowanie biznesu w działania na rzecz środowiska to, z jednej strony, wyraz społecznej odpowiedzialności, a z drugiej - szansa na rozwój. Czytaj więcej »
Termomodernizacja. Na czym polega i ile kosztuje? Dlaczego warto ją wykonać? Analizujemy, kalkulujemy i wyjaśniamy. Czytaj więcej »
Polska jest pierwszym krajem-stroną Konwencji Karpackiej, który podjął wyzwanie opisania wytycznych i rekomendacji dla JST w zakresie zrównowazonego planowania przestrzennego. Czytaj więcej »
Czy aktualna koncepcja usług ekosystemowych zmieni spojrzenie na rolę ekosystemów w gospodarce? Czytaj więcej »
Doświadczenia Niemiec w rozwoju sektora energetycznego mogą być dla Polski przykładem transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Czytaj więcej »
Jak obniżać koszty obsługi procedur urzędowych? Z pomocą przychodzą technologie geoinformacyjne. Warto je poznać. Czytaj więcej »
Europejska dyrektywa INSPIRE narzuca samorządom obowiązek udostępnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość samorządów może mieć z tym duży problem. Czytaj więcej »
Jest dostępny, popularny i w wielu funkcjach nie ustępuje komercyjnym programom. A przede wszystkim jest darmowy. GIS w gminie? Warto sprawdzić QGISa. Czytaj więcej »
Harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych jest kluczowym etapem wdrażania dyrektywy INSPIRE. Czym jest i czemu służy? Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020