Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, przedstawiła założenia nowego projektu, mającego wspierać firmy na ich drodze do neutralności klimatycznej.

Zorganizowane w Canberze spotkanie zgromadziło ekspertów ze świata nauki i biznesu, zastanawiających się nad najbardziej skutecznymi metodami działania dla ludzi i planety.

Dyrektor Andrzejewska wpisywała nową inicjatywę w działania, realizowane przez instytucje Narodów Zjednoczonych, takie jak UNEP Finance Initiative, niedawny szczyt klimatyczny w Nowym Jorku czy zgromadzenia ds. środowiska UNEA.

Zgromadzonym na spotakniu w stolicy Australii pokazywała, w jaki sposób firmy, uczestniczące w projekcie, będą we współpracy z ekspertami działać na rzecz rozwiązywania problemów na drodze do ich neutralności klimatycznej poprzez możliwe do zmierzenia działania oraz pozytywny wpływ na innych graczy rynkowych.

Pod lupę będą brane nowe produkty i usługi, zmiany w procesach produkcyjnych czy łańcuchach dostaw - przede wszystkim w sektorze finansowym, detalicznym, produktów szybkozbywalnych (FCMG) czy tekstylnym.

Podobne inicjatywy, realizowane na całym świecie, przyczyniają się m.in. do wypracowania zobowiązań biznesu do przechodzenia w 100% na energię ze źródeł odnawialnych, ograniczenie ilości opakowań z tworzyw sztucznych czy zmiany w oferowanych produktach, realizowane w duchu ekoprojektowania.