Projekt, którego partnerem jest Centrum UNEP/GRID-Warzawa, stawia sobie za cel poszerzenie świadomości branży reklamowej w zakresie jej odpowiedzialności za środowisko oraz podjęcie realnych działań na rzecz zmiany modelu jej funkcjonowania.

Jego pierwszym etapem jest skierowana do branży anonimowa ankieta, która zbierać ma doświadczenia z zakresu odpowiedzialnej produkcji materiałów reklamowych.

Temat wpływu sektora produkcji reklam na środowiska był również elementem zeszłotygodniowego wydarzenia "Innowacje dla środowiska".

W trakcie prowadzonej przez prof. Bolesława Roka dyskusji z przedstawicielami branży padały istotne pytania o jej odpowiedzialność za promowanie konsumpcjonizmu, skutkującego rosnącym naciskiem człowieka na środowisko.

Odpowiedzią na te wątpliwości mają być inicjatywy na rzecz zmniejszenia śladu środowiskowego produkcji reklamowej, jak również kampanie informacyjno-reklamowe - takie jak zrealizowana w ścisłej współpracy z Syrena Communications (członkiem Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska") "Akcja Palma" na tegoroczny Światowy Dzień Środowiska.

"Ad goes green ma wspierać tych, którzy widzą potrzebę zmian ekologicznych w branży komunikacji marketingowej i chcą się do nich przyczynić. Zapraszamy do współdziałania firmy, instytucje i profesjonalistów, którym sprawa oddziaływania naszej branży na środowisko nie jest obojętna" - tłumaczą inicjatorzy inicjatywy - SAR (nowy członek Partnerstwa) oraz Klub Producentów Reklamowych (KPR) na jej stronie internetowej.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jej partnerem wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.