Aktualności

 SDG  W ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br. Czytaj więcej »
 SDG  Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkań ze zwycięskimi zespołami – które zajęły pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich, mieli okazję osobiście pogratulować uczniom. Czytaj więcej »
Wspieranie tradycyjnej, zrównoważonej i ekstensywnej gospodarki pasterskiej jest skutecznym i sprawdzonym narzędziem czynnej ochrony przyrody w polskich Karpatach. Z początkiem stycznia 2018, rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach". Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat.  Czytaj więcej »
Chociaż oficjalne otwarcie pierwszego SpaceHub-u w Polsce zaplanowane zostało na 30 stycznia, już 23 stycznia 2018 odbyło się otwarte spotkanie z lokalnymi liderami, aktywistami i entuzjastami sektora kosmicznego, na którym przedstawione zostały założenia programowe działalności SpaceHubu. W spotkaniu uczestniczył Piotr Mikołajczyk, reprezentujący Centrum UNEP/GRID-Warszawa – jedyną instytucję w Polsce, która znalazła się w gronie członków-założycieli inicjatywy Komisji Europejskiej z 2016 roku: "Copernicus Academy Network" będący elementem unijnego Programu Copernicus. Czytaj więcej »
Zakończyły się prace prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju przygotowujące projekt Mapy Drogowa Transformacji w kierunku Gospodarki Obiegu o Zamkniętym. Opracowaniu dokumentu towarzyszyły spotkania grup roboczych złożonych z przedstawicieli resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowa, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ. Przez cały 2017 rok, w pracach tych uczestniczyli także reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 SDG  Miniony rok był drugim z piętnastu lat przewidzianych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W jego trakcie, uczestnicy Partnerstwa „Razem dla Środowiska”, dobrowolnej koalicji stron na rzecz wspólnego działania dla środowiska w duchu Agendy 2030, zrealizowali działania w obszarach odpowiadających Celom: Cel 11 (Zrównoważone Miasta i Społeczności), Cel 12 (Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja), Cel 13 (Działania w Dziedzinie Klimatu), 15 Cel (Życie na Lądzie). Przez cały rok 2018 Partnerstwo "Razem dla Środowiska" będzie miało wiele okazji by przybliżyć realizację Celów wytyczonych w Agendzie 2030 ONZ. Czytaj więcej »
10 stycznia br. mieliśmy przyjemność wręczyć nagrody młodym fotografom z Zespołu Szkół Ekonomicznych, biorącym udział w konkursie „Błękitny Starogard”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu relacji fotograficznej z pomiarów jakości wody w rzece Wierzycy, jakie uczniowie realizują w ramach Programu GLOBE. Czytaj więcej »
 SDG  Od lutego do grudnia 2017 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspólnie z Coca-Cola HBC Polska przeprowadziło cykl warsztatów poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym. Czytaj więcej »
 UNEP  W dniach 4-6 grudnia 2017 odbyło się Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska  (UN Environment Assembly – UNEA-3). W trakcie spotkania podjęte zostały istotne postanowienia i wskazane ważne kierunki dla dalszej pracy na rzecz wolnej od zanieczyszczeń Planety. Czytaj więcej »
 UNEP  Spotkanie dyrektorów czterech ośrodków GRID - sieci koordynowanej przez COTI Branch (Science Division UNEP), które w zeszłym roku odbyło się w Nairobi w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017, stało się okazją do zainaugurowania internetowej platformy wiedzy o zasobach środowiska: UN Environment LIVE. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018